Házirend

OCTOPUSSY DIVING CENTER Házirend

Az esetleges félreértések elkerülése végett kérünk, hogy tanulmányozd át házirendünket. Bármilyen kérdésed van, keress minket bizalommal!

Egy 2008-as horvát rendelet értelmében, minden búvár köteles búvárbiztosítással rendelkezni a merülések idejére. A biztosítás adatait a bázis dolgozói bejelentkezéskor rögzítik.
article

A búvár-felszerelések tárolása rekeszes rendszerben történik. Habár a bázist éjszakára zárva tartjuk és személyzetünk korrektségéről meg vagyunk győződve, az esetleges betörés esetén eltűnt, vagy a búvárok által rossz helyre elpakolt, egymás által eltulajdonított, vagy a túrák végén itt felejtett felszerelésekért nem vállalunk felelősséget. Vendégeink megnyugtatására közöljük: az elmúlt években nem volt példa hasonló esetre.

article

A felszerelések tárolására használt ládák teherbírása nem teszi lehetővé az ólmok szállítását, ezért nyomatékosan kérjük Vendégeinket, ólmaikat ne a ládákban tárolják. Amennyiben a láda a túlterheltség miatt mégis sérülne, úgy a láda használója 15 € kártérítést köteles fizetni.

article

Kérjük kedves Vendégeinket a felszerelések logisztikájában való aktív közreműködésre. A hajó és a bázis közötti felszerelés mozgatás ugyanis sok esetben meghaladja a bázis dolgozóinak fizikai képességeit. A nap végén a bázis elé kirakott felszereléseket Vendégeink teszik a helyükre, vagy viszik a mosó-szárító részre.

article

A megszáradt felszerelések beszedése esténként Vendégeink feladata, tekintettel arra, hogy a bázis dolgozói nem képesek Vendégeink felszereléseit felismerni és a megfelelő helyre tenni. Bázisunk hivatalosan este 8-ig tart nyitva.

article

Éjszakára a szárítón hagyott felszerelések biztonságáért és a merülés helyére juttatásáért a bázis nem vállal felelősséget.

article

A napi programok előtti felszerelés-ellenőrzés Vendégeink felelőssége. A felszerelések hiányossága miatt meghiúsult merülés díját ugyanúgy meg kell fizetni, mintha a merülés lezajlott volna.

article

A hajós merülések lemondására előző este 8h-ig van lehetőség. Ezt követően, ill. a merülés napján már csak (helyi orvos által írásban igazolt) betegség, vagy rossz idő esetén fogadunk el lemondást. Egyéb esetben a lemondó személy köteles a visszamondott napon legalább a kísérői díjat megfizetni. Rossz időnek az minősül, ha a hajó kapitánya, vagy a bázis vezetősége úgy ítéli meg, hogy az idő nem alkalmas a merülő-helyek megközelítésére.

article

A merüléseket 50 bar maradék levegőnél Vendégeink kötelesek befejezni.

article

Azon Vendégeink, akik a bérelt palackokat 30 bar alatti nyomással szolgáltatják vissza 10 € palacktisztítási díjat kötelesek fizetni. Ugyanez vonatkozik a bérelt reduktorokra, amennyiben azok első lépcsőjére a használatot követően a védőkupak nem kerül visszahelyezésre, ill. ha az első lépcsőt a mosóvízbe merítik.

article

A horvát törvények rendelkezései alapján alapfokú minősítéssel rendelkező búvárok 18, haladók 30, e fölötti minősítéssel maximum 40m mélyre, vagy kevert gázok esetén 1.6 bar-t nem meghaladó oxigén parciális nyomással merülhetnek.

article

Azon búvároknak, akik a bejelentkezést megelőző 6 hónapon belül nem merültek, biztonsági okokból melegen ajánlott felfrissítő merülésen (check-dive-on) részt venniük. Ennek díjáról az Árlista ad tájékoztatást.

article

Más búvárbázisokhoz hasonlóan 25 alatti merülés-számmal rendelkező Vendégeinknek biztonsági okokból kötelező merülés vezetőt igénybe venni. A vezetés díjáról szintén az Árlista tájékoztat.

article

A törvények szintén tiltják a tengeri élővilág bármi nemű pusztítását, zaklatását (pl. sünök feltörése, állatok üldözése, háborgatása, megérintése, stb), a tengerből bármilyen tárgy felhozatalát (kavics, kagyló, korall, régiség, stb). A vízbe tilos bármilyen szerves vagy szervetlen hulladékot beledobni.

article

A helyi törvényeknek megfelelően bemutató merültetést kizárólag helyi búvárbázis munkatársa végezhet.

article

Tekintettel arra, hogy az ellenőrző hatóságok által a túlkapások esetén kiszabott büntetések több száz € nagyságrendűek lehetnek, ezeket minden olyan esetben, amikor a kihágást Vendégünk követte el, a szabályokat áthágó búvárok kötelesek megfizetni. Ezen túlmenően, túlkapás esetén a hatóságok által a bázisra kiterjedő egyéb szankciókból (pl. bázis hatóság általi bezáratása) eredő minden kárért (büntetések, bevételkiesés, kárpótlások...) anyagilag szintén a kihágást elkövető búvár felelős.

article

Merüléseket megelőzően, ill. azok között búváraink számára az alkohol fogyasztása nem megengedett. A szabály áthágása esetén az alkoholt fogyasztó búvár kizárásra kerül a következő merülésről, ellenben a merülés díját továbbra is köteles megfizetni.

article

A bérelt felszereléseket Vendégeink fizetéskor egyenként, tételesen, eredeti állapotban, elmosva kötelesek visszaszolgáltatni. A bérelt felszereléseket a bérlő minden merülési napot követően köteles elmosni, szárítani, majd este 8-ig beszedni és dobozban a tároló helységben elhelyezni.

article

A bérelt felszerelések megrongálódása, illetve elvesztése esetén az alábbi díjtételeket számoljuk fel:

Reduktor elvesztése: 500 € Palack elvesztése: 250 € Mellény elvesztése: 250 €
Ruha elvesztése: 280 € Kesztyű elvesztése: 30 € Csizma elvesztése: 60 €
Maszk elvesztése: 31 € Uszony elvesztése: 64 € Lámpa elvesztése: 100 €
Ólomöv elvesztése: 15 € Ólmok elvesztése: 4 €/kg Bólya elvesztése: 10 €
Uszony csatt: 8 €    
article

Megrongálódott felszerelések esetén a fenti díjak kerülnek kifizetésre a Vendég által, aki a megrongált eszközt megtarthatja. Ruhák kis mértékű (max. 15 cm) szakadása esetén mindössze 20 € javítási költséget számítunk fel. A mellény inflátorának sérülése esetén a javítási költség szintén 20 €.

article

A weboldalon és a bázis területén feltüntetett szolgáltatási árak nem alku tárgyai. Kedvezmények a weboldalon feltüntetett kondíciók mellett adhatók.

article

Cégünk fő tevékenysége a búvártúrák szervezése. Az Octopussy Diving Center tevékenységéből eredően nem foglalkozik szállásszervezéssel. A szállások kiadása és lefoglalása punati partnerirodánk feladatkörébe tartozik, de a nyelvi problémák kiküszöbölése érdekében, a kommunikációban Vendégeink számára segítséget nyújtunk.

article

Szállásokat helyi partnerirodánk a bankszámlájára befizetett szálláselőleg esetén foglal Vendégeinknek. Szállásfoglalást követően a tartózkodási idő lerövidítésére, vagy létszám-csökkentésre már nincs lehetőség, rövidebb idejű tartózkodás, vagy kisebb létszám esetén a szállás díját az eredeti időtartam hosszára, az eredeti létszámnak megfelelően ki kell fizetni.

article

A szállások foglalása, ill. az ajánlatkérés e-mail-en, vagy fax útján történik. A kiválasztott szállást a helyi iroda kizárólag abban az esetben tudja garantálni, ha az ajánlattételt követően, de legalább 2 héttel az érkezés előtt a foglaló befizetése megtörténik.

article

A szállás-címeket érkezés napján a bázison vehetik át Vendégeink. A szállásokat elfoglalni érkezés napján 14:00-tól 22:00-ig lehet. 22:00 után történő érkezés esetén (amennyiben ezt előre nem egyeztették velünk) az első éjszaka szállását garantálni nem tudjuk, ennek ellenére a lefoglalt szállás díját Vendégeink ugyanúgy kötelesek megfizetni.

article

A szállásokat az utolsó napon 10:00-ig el kell hagyni az átvételkor talált állapotban, ezen a napon a bázison mosdó - zuhanyzó - toalett használatot biztosítunk.

article

A szállásokban okozott károkat Vendégeink kötelesek megfizetni.

article

A szállásokon 22:00 után - tekintettel a település pihenő jellegére - nagyon szigorúan veszik a csendrendeletet, ezért mulatozni kívánó Vendégeinket kérjük, hogy erre a célra vegyék igénybe a település szórakoztató létesítményeit (beach-bárok, éttermek, DISCO).

article

Búvároktatók és csoportszervezők által szervezett túrák során a búvároktatók és a csoportszervezők felelőssége, hogy a csoport minden tagja tudomást szerezzen a fenti szabályokról. A búvároktatók és csoportvezetők jogi és anyagi felelősséggel tartoznak az általuk szervezett csoport minden tagjának tevékenységéért a túra során.

article

Köszönjük, hogy időt szakítottál Házirendünk megismerésére, reméljük, hogy a benne foglaltak betartása nem okoz problémát.